Kostenefficiëntie Accoya® kozijnen

Belangrijk nieuws voor huiseigenaren. Waar met grote regelmaat wordt verkondigd dat houten kozijnen minder lang mee gaan dan kunststof en duurder zijn, bewijst een onderzoek, uitgevoerd door de Engelse Heriot-Watt Universiteit, het tegendeel.

In dit rapport wordt aangetoond dat de kosten van kozijnen van hout, gemodificeerd hout (Accoya®), over een gemiddeld levensduur van een gebouw van 60 tot 90 jaar, lager zijn dan van vergelijkbare kunststof kozijnen. Bij een verwachte levensduur (onder normale omstandigheden) van ten minste 60 jaar, weegt de duurzaamheid eenvoudig op tegen de marginaal hogere aanschaf- en onderhoudskosten bij een onderhoudscyclus van 7 jaar.

Waar in de vorige eeuw nog de mening overheerste dat houten kozijnen rotten en constant onderhoud nodig hebben, zien we nu dat kunststof kozijnen veel eerder vervangen dienen te worden omdat ze verkleuren, broos worden en stuk gaan. Ook blijken ze bij lange na niet de esthetische waarde te bezitten van houten kozijnen.

Vervolg op eerder onderzoek
Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de Wood Window Alliance UK ,onder leiding van Gillian Menzies van Heriot Watt University en was een vervolg op een eerdere studie uit 2010. Destijds uitgevoerd door het Imperial College London. Het onderzoek bevestigt de bevindingen van destijds en breidt deze verder uit met gemodificeerd hout. Aangetoond wordt dat de verlengde levensduur, zeker onder zware condities en verlengde onderhoudsintervallen, de hogere aanschafkosten van hout teniet doet.

Indirecte CO2-uitstoot
Met behulp van een onderzoeksmethodologie, ontwikkeld door Davis Langdon, werd ook de indirecte Co2 uitstoot van kozijnen uit hout en gemodificeerd hout vergeleken met PVC-U kozijnen. Heriot-Watt kwam tot de conclusie dat de netto indirecte Co2 uitstoot (embodied carbon) voor houten kozijnen aanzienlijk lager ligt dan kunststof (PVC-U). Houten kozijnen hebben een negatieve Co2-waarde van – 13,7 kg. Bij houtaluminium is dit + 14,89 kg, bij gemodificeerd hout +15.94 en bij PVC-U + 76.64 kg.

De resultaten voor de houtsoort Accoya® zijn gebaseerd op dezelfde gegevens (zoals het kappen, de bosbouw processen en vervaardiging van de profileringen) als gewoon hout. De verschillen zijn grotendeels toe te schrijven aan het acetylatieproces voor Accoya®. Ook blijkt uit een onderzoek van English Heritage (Engels erfgoed) dat kunststof kozijnen de waarde van een klassiek huis negatief beïnvloeden. Houten kozijnen zijn tot een soort statussymbool verworden. Bewoners hechten niet alleen belang aan het milieu, maar hebben ook oog voor hun leefomgeving. Vooral in meer prestigieuze projecten kom je bijna altijd hout tegen.

De afgelopen decennia benaderden veel  producenten van kunststof kozijnen particulieren en huiseigenaren rechtstreeks met een aantrekkelijke aanbieding in kozijnen. Dit geeft veel consumenten het gevoel dat het moeilijker en duurder is om aan houten kozijnen te komen. Het tegendeel is echter waar. TimmerSelekt Doornenbal verlaagt deze drempel niet alleen door particulieren graag te ontvangen op hun bedrijf, maar ook door de montage professioneel in eigen beheer uit te voeren. Op die manier is het houten kozijn ook voor particuliere huiseigenaren eenvoudig aan te schaffen