Het 3D-ECO kozijn

Ultiem lage onderhoudskosten en verantwoord omgaan met hout, vormen de belangrijkste uitgangspunten van het nieuwe 3D-ECO Kozijn van TimmerSelekt Doornenbal. Met het 3D-ECO kozijn hoeft u gegarandeerd 15 jaar niet te schilderen.

Het 3D-ECO kozijn is een milieuvriendelijk en duurzaam kozijn, waar op verantwoorde wijze hout wordt toegepast. TimmerSelekt Doornenbal ontwikkelde het kozijn vanuit de filosofie: ‘Het juiste hout op de juiste plaats’. Accoya op die plaatsen waar het kozijn onder invloed staat van de zware weersomstandigheden en vurenhout op minder weergevoelige plaatsen. Het 3D-ECO kozijn wordt beschermd door een hoogwaardig laksysteem.

Duurzaamheidsklasse 1
Met het 3D-ECO kozijn realiseert men ramen met een verstekverbinding. Het kozijn wordt geleverd in duurzaamheidklasse 1 (buiten de glaslijn) en beschikt over een lange levensduur. Het kozijn is voorzien van dorpelafdekkers, waarbij de mogelijkheid bestaat om deze vơơr de stijlen te laten doorlopen. In tegenstelling tot andere kozijnen zijn de aanslagprofielen van hout. Het beslag wordt geplaatst in het vurenhout, waarmee het risico op aantasting wordt voorkomen.

Prijstechnisch interessant
De combinatie van Accoya en vurenhout maakt het 3D-ECO kozijn prijstechnisch extra aantrekkelijk, terwijl het kozijn in de exploitatiefase een aanzienlijke reductie op onderhoudskosten oplevert. Het 3D-ECO kozijn is geschikt voor zowel de renovatie als nieuwbouw. Bij nieuwbouw uitsluitend met in de ruwbouwfase te plaatsen stelkozijn. Dit kozijn vormt een doorbraak in het besparen op onderhoudskosten.