Doornenbal werkt met BIM

“De vraag naar het werken met BIM (Bouw Informatie Model) groeit gestaag. Als vooruitstrevende onderneming binnen de timmerindustrie willen wij mee in deze ontwikkeling van het ‘Nieuwe Bouwen’. Want BIM geeft een extra meerwaarde aan ons bedrijf,”, aldus Jan van Beek, accountmanager bij TimmerSelekt Doornenbal in Veenendaal.

BIM, dat staat voor Building Information Modeling, is de nieuwe manier van samenwerken. De Rijksgebouwendienst stelt sinds november 2011 BIM verplicht bij DBFMO (Design Build, Finance, Maintain en Operate) en DBM (Design, Build en Maintain) aanbestedingen . Door middel van een informatienorm worden de inhoud en de structuur van de gegevensbestanden vastgelegd die voor een gebouwmodel gelden. Uitgangspunt is het integraal ontwerpen, bouwen en onderhouden vanuit  één centraal model. De toepassing van BIM past in de keuze van de Rijksgebouwendienst om zich volledig te richten op professioneel publiek opdrachtgeverschap. Met deze ontwikkeling willen zij tevens bijdragen aan het terugdringen van de faalkosten bij realisatie, beheer en gebruik van gebouwen.

Wat is BIM?
Volgens de één is BIM een manier om een gebouw in 3D te laten tekenen door een architect. Voor de ander is het een manier om faalkosten de kop in te drukken en voor wéér een ander is het een vorm van ketensamenwerking. Jan van Beek: “In de praktijk is de rol van BIM sterk afhankelijk van wat het projectteam als doel heeft gesteld om met BIM te bereiken. In tegenstelling tot het traditionele ontwerp- en bouwproces wordt tijdens het BIM-proces in één model (bestand) gewerkt. Aan dit bestand wordt alle data gekoppeld die nodig is voor het ontwerpen, bouwen en beheren van een bouwwerk. Dit model wordt gebruikt door alle partijen die betrokken zijn bij het te realiseren bouwwerk, zowel opdrachtgever, architect, adviseurs, aannemer als ook de installateur.”

Waarom BIM?
BIM is de nieuwe manier van samenwerken door één taal te spreken. Het is bedoeld om de prestaties van een bouwwerk te verbeteren. De informatie is uniform en over de gehele levenscyclus beschikbaar. Het voordeel van het werken in één model is dat alle partijen gebruik maken van dezelfde gegevens (zoals tekeningen, berekeningen, gebouwdimensies, rapporten en verslagen). “Alle partijen kunnen zien waar de knelpunten (clash control) zich bevinden en of aan alle regels wordt voldaan. Ook is het mogelijk om bijvoorbeeld een energieberekening aan het model te koppelen, de EPC te laten uitrekenen en de constructie door te rekenen”, aldus Van Beek.

Een moederbestand
Omdat alle informatie te veel is voor één model wordt tijdens het BIM-proces gebruik gemaakt van één basismodel (moederbestand) waaraan diverse programma’s worden gekoppeld, die specifiek zijn ontwikkeld voor diverse specialisaties zoals constructieberekeningen, bouwfysische berekeningen, EPC-berekening etc. “Je mag een BIM-model vergelijken met een stekkerdoos waarin oneindig veel stekkers worden geplugd”, aldus Van Beek. Om deze uitwisseling mogelijk te maken is één taal nodig die door elk programma wordt begrepen. Daarvoor zijn de zogenaamde open standaarden ontwikkeld zoals IFC, IFD en IDM.

Een methode, een proces.
Jan van Beek: “BIM is geen doel op zichzelf. BIM is een methode, een proces en een hulpmiddel om op een efficiënte wijze met diverse partijen samen te werken. De voordelen die aan BIM hangen zijn het terugbrengen van faalkosten, er kunnen mooie architectonische plaatjes mee gemaakt worden en het bevorderd de samenwerking en wederzijds begrip tussen alle partijen.”